kulağa küpe sözler

xsxulem

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
12 Temmuz 2006
687
22
50
- *Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok
merhametli bir kardeştir. *
- *Allâh'a sığın, onun emrine itaatsizlik etme! *
- *Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü
gözdür. İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.
*
- *Allah'tan ne gelirse ona râzı ol! *
- *Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan, onları kullan ve
uçup göğe çık. *
- *Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya
kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer. *
- *Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen
kaçarsan o seni kovalar.. *
- *Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti ise birdir. İnsan bunu nasıl
geçirirse, o öyle geçer. *
- *Bütün halka içten gelen merhamet göster. *
- *Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe dahi yol
bulunur. *
- *Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur;
kibirli insanın itibari günden güne azalır. *
- *Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası,
kendinden daha candan birini bulamazsın. *
- *Dâima iyilik yap ki, kendin de iyilik bul. *
- *Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, ölümsüz
olursun. *
- *Dünya ve âhireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkaç
işi bırakma; muktedirsen bunları mutlaka yerine getir! *
- *Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile,
sonunda sen yine yerdesin. *
- *Ey asil insan! insanlığı elinden bırakma; insanlığa karşı daima
insanlıkla muamele et. *
- *İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah'a
kulluk et ve O'nun kapısına yüz sür. *
- *Hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille karşıla; her işte tatlı
dil kullanırsan saadet sana bağlanır. *
- *Hiç bir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı insanlar
arzularına erişirler. *
- *Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye, fakat helal
ye. *
- *Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler,
insana zarar getirir. *
- *Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap,
kendi heva ve heveslerine hakim ol. *
- *Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle!
ölümsüz olursun. *
- *İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir; mal
toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebali altında kalır. *
- *Ey nimet sahibi olan kimse, şükret. Şükredene Tanrı nimetini
artırır. *
- *İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk
azdır. *
- *İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal
toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebalı altında kalır. *
- *Çok mal aç gözlüyü doyurmaz. Ecel gelince pişman olur, fakat artık
işini yoluna koyamaz. *
- *Akıl bir meşaledir. Kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için
sözdür. *
- *Kötülük edersen, kötülüğün karşılığı pişmanlıktır. Elinden gelirse,
kötülüğün inadına iyilik yap. *
- *Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle. *
- *Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülükler hep aynı
noksanlıktan ileri gelir. Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir;
terbiye ile kötüler iyi edilebilir; okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi
verilmiş olur. *
- *Gönlünü ve dilini doğru tut! *
- *Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük
ise insanı yükseltir. *
- *Halka faydalı ol, onlara zarar verme! *
- *Her mahlûk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar
da yemlerini bulurlar. *
- *Her sözü söz diye ağzından çıkarma. Lüzumlu olan sözü düşünerek ve
ihtiyatla söyle. *
- *Her bakımdan tam zengin olmak istersen, kanaatkâr ol. Böylece kendi
nasibini elde etmiş olursun. *
- *Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile
birlikte bulunur. *
- *İşe acele ile girme, sabır ve teenni ile hareket et. Acele yapılmış
olan işler yarın pişmanlık getirir. *
- *İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur. *
- *İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü,
sözdür. *
- *İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine
dileği bitmez. *
- *İnsana insanlığı nisbetinde mukabelede bulun. Böyle mukabelede
bulunduğu için, insana insan adı verilmiştir. *
- *İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil
kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider. *
- *İnsanların seçkini insanlığa faydalı olan insandır. Halk nazarında
muteber kimse, merhametli olan insandır. *
- *İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!" *
- *Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır. Oradan çıkınca,
beylerin başında tuğ tokası olur. *
- *Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını
yapmalısın. *
- *Kötülük değersiz bir şey olduğu için, onu yapan da değersizdir. *
- *Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının
altına alırsan seni yükseltir. *
- *Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin.
*
- *Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi
onun esirdir. *
- *Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda
görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç. *
 
T

TheShe

Ziyaretçi
*İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü,
sözdür. *
:1yes2:
 

tarihçi

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
15 Şubat 2007
351
1
Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda
görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.:1shok:

çok güzel sözler sağol:1yes2:
 

DeveKuxsxu

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
8 Şubat 2007
349
0
*İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!" *liste başım. ama hepsi birbirinden güzel ve manalı teşekkürler.:içelim:
 
X